Myndighetsgemensam informationsinsamling intressant referenspunkt för statens digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har sammanställt ett informationsunderlag om myndigheternas it-användning under 2015. Det myndighetsgemensamma arbetet är en del av ESV:s regeringsuppdrag som ska bidra till utvecklingen av statsförvaltningens digitalisering. Ambitionen är att alla myndigheter på sikt ska kunna dra nytta av arbetet.