Myndighetsgemensamt arbete för en effektivare digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) samlar just nu in information om ett antal myndigheters it-användning. Projektet ska bidra till ett lärande hos de myndigheter som deltar, men ambitionen är att även övriga myndigheter på sikt ska kunna dra nytta av arbetet. Projektet är en del av ESV:s arbete som bidrar till statsförvaltningens digitalisering.