Något mindre underskott i de offentliga finanserna

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat prognosen från november. Uppdateringen visar att underskotten i de offentliga finanserna blir något mindre än i föregående prognos. Utgiftstaken klaras samtliga år men säkerhetsmarginalerna är fortfarande mindre än vad som är önskvärt för 2016 och 2017. Sammantaget är ändringarna små i den uppdaterade prognosen.