Några finansmarknadsfrågor

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Några finansmarknadsfrågor.