När en kontaktgrupp är en framgång

Jag måste inledningsvis meddela att detta inlägg framför allt kommer att handla om process (utan explicita referenser till Kafka). Jag hoppas kunna återkomma till substans imorgon. Men det är ju så, att process är en central del i dessa förhandlingar. Dessutom rymmer de också diskussioner som visar på vilka typer av rädslor olika delegationer bär på under förhandlingarna och vilka skiljelinjer som finns. Dagens stora händelse här i Bonn är nämligen att det ska upprättas en kontaktgrupp. Om ni undrar vad det är för något är ni inte ensamma. Under slutet av dagens stock-taking undrade nämligen Kanadas förhandlare detsamma. Han läste högt från UNFCCC:s hemsida och fann följande: ”An open-ended meeting that may be established by the COP, a subsidiary body or a Committee of the Whole wherein Parties may negotiate before forwarding agreed text to a plenary for formal adoption. Observers generally may attend contact group sessions.” Mötets ordförande bekräftade att jo, det är en sådan grupp som avses. Att ersätta nuvarande “open-ended consultations” med en kontaktgrupp är något som utvecklingsländerna i G77 har strävat efter under veckan. Kontaktgruppen innebär i FN-sammanhang att förhandlingarna blir något mer formella. Det finns därför en förhoppning om att en kontaktgrupp kan bidra […]