Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens prioriteringar inom näringspolitiken

Det övergripande målet för regeringens näringspolitik är att underlätta för företag att växa och anställa fler. Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Bland regeringens förslag finns minskade sjuklönekostnader för små och medelstora företag och att öka förutsättningarna för företag att exportera.

Näringsdepartementet,
25 november 2014