Näringslivet försvarar vindkraften

– Jag tycker det är olyckligt att tonläget om vindkraften är så högt. Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke som uppmanar politiker att sansa sig och dämpa tonläget. Företagen vill se långsiktiga spelregler för både vindkraft och kärnkraft.

Jan-Olof Jacke.

I en TT-artikel i tidningen Näringslivet, publicerad den 17 maj 2023, framkommer att organisationen Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens besked om Vindkraftsparker, tvärtemot ett SD-utspel som kritiserar vindkraftsutbyggnaden.

Bakgrunden är att när regeringen nyligen meddelade att den ger grönt ljus för två stora havsbaserade vindkraftsparker utanför Hallandskusten så reagerade Sverigedemokraterna negativt. ”Jag köper inte argumentet att vi behöver alla fossilfria alternativ”, sade SD:s näringspolitiske talesperson Tobias Andersson, enligt tidningen. Och SD-toppen Oscar Sjöstedt har tidigare förklarat att han helst skulle vilja ”plocka bort” redan byggda vindkraftverk.

”All fossilfri kraft behövs”

Men Svenskt Näringslivs vd framhåller alltså att ”det sista vi behöver en förnyad diskussion om de fossilfria energislagen”. Han uppger i artikeln att vi har en regering som tydligare bejakar även vindkraften och då är det olycklig att tonläget om vindkraften är så högt.

– Vi behöver all fossilfri kraft vi kan få, säger Jan-Olof Jacke.

Han kritiserar inte bara SD utan även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som förklarat att partiet säger ”nej till de stålskogar av vindkraftverk som tvingas på svenskarna”. Även ett sådant språkbruk är olyckligt, enligt Jacke:

– Det är inte bra för utbyggnadstakten, det är inte bra för investeringsviljan.

”Skapar betydande värden”

I ett tidigare inlägg i Altinget den 11 maj 2023 yttrar sig Ulrika Liljeberg (C ), riksdagsledamot som utrett vindkraften (Incitamentsutredningen) på regeringens uppdrag. Hon klargör att utredningens slutsats ”är att vindkraften skapar betydande värden för samhället och industrin, men att en större del av värdet bör återföras till produktionens närområde (se s. 25 i betänkandet)”.

Ulrika Liljeberg.

– Om så sker finns goda förutsättningar för en fortsatt hållbar utbyggnad av vindkraften, menar Ulrika Liljeberg.

Medverkar i seminarium

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SMS) kommer att hålla ett seminarium där Ulrika Liljeberg är en av de medverkande. Övriga är Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi, och Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och seniorforskare vid CeCAR. Fler talare tillkommer, påpekar SNS. Seminariet hålls den 29 maj 2023.

SNS uppger i inbjudan: ”Vindkraften behöver byggas ut som en del i klimat- och energiomställningen, anser flera bedömare. Samtidigt avslås en stor andel av tillståndsansökningarna till följd av att berörda kommuner använt sitt veto.” 

SNS pekar på att kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. Den så kallade Incitamentsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft. Syftet är att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. SNS har därför bjudit in den särskilda utredaren Ulrika Liljeberg till seminariet där utredningens förslag diskuteras.

Två uppdrag

SNS påminner om att utredningen i huvudsak har haft två uppdrag:

  • att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt

att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Finansieringen av förslagen till ökade incitament ska finansieras av vindkraftsaktörerna.

Jonas Grafström. Foto: Ratio.

Den 23 maj 2023 sågs ännu ett inlägg om vindkraften: ”De kommunala vetona bör tas bort, men ersättningen för närboende bör stärkas”. Bakom det låg Jonas Grafström, fil dr i nationalekonomi, vice vd på Ratio – näringslivets forskningsinstitut – samt visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies. Ett vindkraftverk är att betrakta som vilket annat företag som helst, anser Grafström i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. ”Om 50 procent plus en röst ska bestämma vilka företag, föreningar eller fabriker som ska få startas, kommer Sverige att bli ett fattighus”, slår Jonas Grafström fast.