Nästan alla myndigheter anser att den interna styrningen och kontrollen är bra

Idag släpper Ekonomistyrningsverket (ESV) en rapport om den bedömning vissa myndigheter ska göra av sin interna styrning och kontroll i årsredovisningen. Undersökningen visar att i stort sett alla myndigheter har bedömt den interna styrningen och att de anser att kontrollen är betryggande.