Nationell läkemedelslista behövs

SKL välkomnar att ett förslag till lag om en nationell läkemedelslista utarbetats. I promemorian presenteras en gedigen beskrivning av nuläget, informationsbehoven och de problem som finns i dag.