Nationell samordnare för Life science utsedd

Anders Lönnberg, med bakgrund inom Regeringskansliet, är utsedd av regeringen till nationell samordnare för Life Science.

– I arbetet med att utveckla Life science är hälso- och sjukvården central. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och verksamheterna bidrar såväl till en bättre hälso- och sjukvård som ekonomisk utveckling och fler jobb. Min förhoppning är att Anders Lönnberg ska bidra till att stärka detta ytterligare, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Pressmeddelande: Regeringen utser nationell samordnare för Life science

Socialdepartementet,
2 april 2015