Nationell samordning behövs för dricksvattnet

Tydligare vägledning från staten om framtida utmaningar, samt statlig samsyn av riskerna som berör dricksvattenfrågor. Det efterfrågar SKL i ett yttrande till Dricksvattenutredningen.