Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Idag presenterade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.