Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Regeringen presenterade idag tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse som syftar till att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. Satsningen innebär bland annat att ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp ska införas i avsikt att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart.

Pressmeddelande: Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting överens om nationell satsning för kortare väntetider i cancervården.
Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården

Socialdepartementet,
26 januari 2015