Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Regeringen har beslutat om en satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen innefattar bland annat en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Strategin syftar till att utveckla vården för dessa personer och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård i Sverige. Roger Molin samordnar satsningen på Socialdepartementet.

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Socialdepartementet,
20 januari 2014