Nationell uppföljning av e-förvaltning och e-tjänster

SKL genomför just nu en uppföljning av utvecklingen kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner.