Nationella kontaktpunkten (NKP)

Alla anslutna länder stödjer och främjar riktlinjer för hållbart företagande genom nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten (NKP:n) är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.