Nationella strategin grund för samverkan för en positiv supporterkultur

Det behövs inte dagsläget inte ännu en särskild nationell eller regional samordnare, konstaterar regeringens nationella samordnare Agneta Blom. Parterna bakom strategin har de redskap de behöver för att var för sig och i samverkan kunna ta steg framåt i arbetet för evenemangssäkerhet.