Nationellt e-upphandlingsforum i Stockholm den 9 december

Det är mycket som händer inom området elektronisk upphandling och vi vill därför bjuda in till ett nationellt e-upphandlingsforum.