Nationellt forum för regional tillväxt

Nationellt forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning arrangeras fyra gånger per år och syftar till att vara en arena för en samlad dialog mellan regeringen och den regionala nivån om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för den regionala tillväxten. Det senaste mötet hölls den 9 maj och en stor del av dagen ägnades åt att diskutera partnerskapsöverenskommelsen och Landsbygdsprogrammet inför den kommande programperioden.

Läs mer om nationellt forum den 9 maj och ta del av presentationsmaterial

Näringsdepartementet,
19 maj 2014