Nationellt forum för skolans digitalisering

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Sveriges Kommuner och Landsting 500 000 kronor för att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar för att främja och underlätta digitaliseringen av skolan.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på digitalisering i skolan

Näringsdepartementet,
28 augusti 2014