Nationellt nätverk för nyttorealisering i offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering i offentlig sektor. Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering.