Nationellt ramavtal för juridiska tjänster

SKL Kommentus Inköpscentral har för första gången upphandlat ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster. Avtalet omfattar 12 olika rättsområden, tre geografiska områden och många kunniga advokater och jurister.

Myndigheter, som är avropsberättigade hos oss, har nu möjlighet att köpa juridiska tjänster och få juridisk experthjälp inom flera olika rättsområden.

– Vi har under en längre tid fått in önskemål om ett nationellt avtal för juridiska tjänster och det här avtalet kommer att täcka stora delar av det behov som upphandlande myndigheter har signalerat om, säger Marita Lohmander projektledare på SKL Kommentus Inköpscentral.

Omfattande avtal

Ramavtalet tillgodoser ett varierat behov av juridiska tjänster och juridisk experthjälp inom 12 olika rättsområden. Några exempel på områden som ingår är affärsjuridik, försäkringsrätt, skatterätt, arbetsrätt och miljörätt. Avtalet är uppdelat i tre geografiska områden där flera rättsområden omfattas.

För att alla våra kunder ska kunna avropa på avtalet var det viktigt att få med leverantörer som är verksamma på flera orter i landet. Totalt har vi tecknat avtal med 17 leverantörer. Majoriteten av dem är små och medelstora företag men det finns även några större bolag. Alla leverantörer har flerårig erfarenhet med arbete inom de olika rättsområdena samt stor vana av att arbeta med uppdrag åt offentlig förvaltning.

– I upphandlingen hade vi bland annat krav på att leverantören skulle ha minst en kvalificerad jurist och erfarenhet av liknande uppdrag, säger Marita Lohmander.

Enkelt att avropa genom rangordning

Ramavtalet är uppdelat i så kallande anbudsområden. Ett geografiskt område och ett rättsområde bildar tillsammans ett anbudsområde. Myndigheter avropar därefter via rangordning per anbudsområde.

Mer information om avtalet och leverantörerna hittar du här>>