Nationellt ramverk för öppen data skapas

Idag presenteras en utkastversion av det nationella ramverket för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att göra sin information tillgänglig så att den kan återanvändas av andra.