Nej till privat dialys i Skåne


Sedan 2007 har Region Skåne upphandlat dialyssjukvård från företaget Diaverum. Trots att kliniken har bra medicinska resultat och nöjda patienter tar regionen hem all dialysvård i egen regi. Enligt Diaverums Sverigechef Christina Sterner har det oväntade beslutet fattats utifrån felaktiga fakta.