Norrtälje ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Den 1 maj anslöt sig Norrtälje kommun till Stockholms Inköpscentral, STIC. Totalt är nu 10 av länets 26 kommuner med i vår regionala upphandlingsverksamhet. Det innebär att vi når 26 procent av länets drygt två miljoner invånare.

STIC bildades 2013 på initiativ av Nacka, Täby och Vaxholms kommuner. Syftet var att sänka kostnaderna för skattebetalarna med hjälp av effektivare regionala upphandlingar. Kommunernas samverkan bidrar bland annat till att upphandlingsresurserna i respektive kommun kan frigöras för den ökande mängden lokala upphandlingar.

– Att vi nu får ytterligare en kommun till STIC ser jag som väldigt positivt. Gruppen växer och vi ser att det finns en efterfrågan på samarbete för regionala upphandlingar mellan kommunerna, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral.

I takt med att fler kommuner ansluter sig och för att möta behovet av fler regionala upphandlingar kommer vi att utöka avdelningen med ytterligare en medarbetare. Totalt blir vi tre personer. Bara i år planerar STIC starta cirka 20 upphandlingar inom kommunernas sociala och tekniska områden.
Det är enkel att ansluta sig till STIC för alla intresserade kommuner i Stockholm Län. Här hittar du mer information om STIC och hur ni kan ansluta er till oss.

Den nya tjänsten som upphandlare till STIC kommer att annonseras inom kort. Du hittar våra lediga jobb här.

Vi välkomnar Norrtälje kommun till Stockholms Inköpscentral!

Fakta

Stockholms Inköpscentral (STIC) har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnar vi upphandlingar efter regionala behov och tar fram gemensamma ramavtal. Samarbetet erbjuder också erfarenhets- och kompetensutbyte inom regionen. Organisatoriskt ligger STIC inom SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och har kontor vid Slussen i Stockholm.