Nu finns en handledning om avsättningar och ansvarsförbindelser

Att dra gränsen mellan vad som är en skuld, avsättning eller ansvarsförbindelse är inte enkelt. Därför publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) idag en handledning som är tänkt att vara ett stöd i just den gränsdragningen.