Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning

Under morgonens regeringssammanträde i Visby fattade regeringen beslut om de direktiv som ska ligga till grund för arbetet med Sveriges framtida regionala indelning. En kommitté bestående av två personer ska föreslå en ny regional indelning som innebär ett väsentligt antal färre län (inklusive färre länsstyrelser) och landsting.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi