Nu sätter vi fokus på män i jämställdhetsarbetet

Debattartikel, Dagens Samhälle, 26 oktober 2015
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har undertecknat en överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar. Det är vår övertygelse att ett tydligare fokus på maskulinitet och mäns delaktighet i det fortsatta jämställdhetspolitiska arbetet kommer att ha betydelse för den framtida riktningen och möjligheten att nå verklig förändring, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér och Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér