Nu ska välfärden gå från deltid till heltid

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.