Nu slopas vårdnadsbidraget

Regeringen föreslår i en proposition att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag föreslås upphöra från och med den 1 februari 2016.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll