Nu stärker vi den svenska modellen genom Nytt regelverk om upphandling

Regeringen har vid dagens regeringssammanträde fattat beslut om propositionen Nytt regelverk om upphandling. Genom propositionen föreslås genomförande av 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet.