Nu vässas patientsäkerheten

Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan?