Ny AI-chatt om upphandlingsjuridik

Offentlig upphandling är ett område med omfattande lagstiftning och många regler. För att hjälpa företag som deltar i upphandlingar lanserar AI-bolaget Tendium nu en ny chattbot som svarar på upphandlingsjuridiska frågor. OFFENTLIGA AFFÄRER har testat boten.

Hannes Dernehl.

– För att stärka konkurrensen i upphandlingar och få bästa möjliga offentliga service vill vi att det vara enkelt och effektivt för företag att delta i upphandlingar. Det åstadkommer vi med AI, säger Hannes Dernehl, VD och medgrundare av Tendium. 

Upphandlingschatten, som heter Louis är byggd på samma AI-teknik som ChatGPT. Den kan hjälpa till med att svara på frågor om reglerna kring offentlig upphandling och förklara juridiska begrepp. 

Chattboten är särskilt tränad på lagstiftningen kring offentliga upphandlingar. Förutom lagen om offentlig upphandling (LOU) har boten även lärt sig en rad andra lagar, förordningar, tillkännagivanden och EU-direktiv som påverkar offentliga upphandlingar. 

Ger en första vägledning

För den som vill delta i upphandlingar men inte är van att läsa lagar kan chattboten vara till stor nytta. Då kan AI:n hjälpa till att förklara grundläggande begrepp och regler.

– Svaren som Louis ger ska inte ses som en heltäckande rättslig bedömning, utan snarare som en första juridisk fingervisning. Ibland kan svaren från Louis räcka, men allt som oftast måste man göra en mer omfattande självständig utredning, eftersom svaret på en fråga kan skilja sig åt beroende på situationen i det enskilda fallet. Louis kan dock ge smarta ledtrådar om i vilken ände man kan börja, säger Saga Stockman, jurist på Tendium, i ett pressmeddelande.

Saga Stockman.

I framtida versioner kommer AI:n även att kunna hänvisa till relevanta rättsfall, enligt Tendium. För mer seniora upphandlingsjurister kommer Louis att kunna hjälpa till att ta fram underlag, ett arbete som kanske en juridisk assistent annars skulle göra. 

För många företag är det komplicerat och dyrt att delta i upphandlingar. Särskilt små bolag har svårt att investera de resurser som krävs för att lära sig alla regler och lämna in vinnande anbud. 

Hur bra är Louis på upphandling då? Rätt bra, om den får säga själv. På frågan “kan du allt om LOU?” svarade botten så här: “Ja, jag har god kunskap om LOU (Lag om offentlig upphandling) och kan svara på frågor om dess olika kapitel och paragrafer.”

OA frågade om tröskelvärden

När OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågan ”hur höga är EU:s tröskelvärden för offentlig upphandling?” fick vi följande svar: ”EU har fastställt tröskelvärden för offentlig upphandling. Dessa beloppsgränser styr vilka regler en offentlig upphandling ska följa. Om upphandlingens värde överstiger ett tröskelvärde blir fler regler aktuella, de direktivstyrda reglerna. Om upphandlingens värde inte når upp till tröskelvärdena blir mindre regler aktuella, de icke-direktivstyrda reglerna. Tyvärr nämns inte de exakta beloppen för tröskelvärdena i de källor som jag har tillgång till. Men du kan läsa mer om tröskelvärden och reglerna bakom offentlig upphandling på Tendiums Blog.”

Här kan du själv testa Tendiums chattbot:

https://chat.tendium.ai/