Ny antologi från Statskontoret ska öka kunskapen om samverkan i staten

ESV har skrivit ett kapitel i Statskontorets antologi Frivillig samverkan mellan myndigheter. Kapitlet handlar om arbetet med att samla in och vidareutveckla informationsunderlag för myndigheternas it-användning och digitalisering. Erfarenheterna i antologin ska bidra till att sprida och öka kunskapen om hur samverkan i staten fungerar i praktiken.