Ny blankett för telefonrecept

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

I läkemedelsverkets senaste ändring LVFS 2014:14 har beslut tagits om ändringar i blanketten för telefonrecept.

Det är receptet som används för överföring till öppenvårdsapotek via telefon.

Telefonrecept kan även användas vid förskrivning av förbrukningsartiklar och livsmedel och får endast expedieras av det öppenvårdsapotek som mottagit receptet.

Beställ telefonrecept 405 626 direkt i vår webbutik