Ny förordning om intäktsram för elnätsföretag

Regeringen beslutade den 4 september om en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ges elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät. Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2014 och ska tillämpas av Energimarknadsinspektionen på elnätsavgifterna som gäller för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

Pressmeddelande: Ny reglering för att säkra skäliga elnätsavgifter

Näringsdepartementet,
17 september 2014