Ny generaldirektör för Transportstyrelsen från 1 mars

I dag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson Maria Ågren som Transportstyrelsens nya generaldirektör. Hon tar över rollen efter avgående generaldirektör Staffan Widlert. Maria Ågren är utbildad civilingenjör och kommer närmast från rollen som generaldirektör på Naturvårdsverket.

Pressmeddelande: Regeringen har utsett Maria Ågren till ny generaldirektör för Transportstyrelsen

Näringsdepartementet,
23 februari 2015