Ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk

Regeringen har idag utsett Joakim Stymne till ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk, SPV. Joakim Stymne har tidigare bl.a. varit statssekreterare vid Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet. Han har examina i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University. Joakim Stymne tillträder som generaldirektör den 17 augusti.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi