Ny handledning för investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen

I dag publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny handledning som ska ge stöd till myndigheterna i hur de ska tillämpa de nya reglerna för hur information om investeringar ska lämnas i budgetunderlaget och verksamhetsplanen. Handledningen vänder sig främst till dig som arbetar med budgetunderlaget och som tar fram uppgifter om investeringar.