Ny handledning för periodiseringar under räkenskapsåret

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut handledningen Periodiseringar under räkenskapsåret, som riktar sig till dig som arbetar med redovisningsfrågor på en myndighet. Handledningen tar upp vilka periodiseringar av kostnader och intäkter som myndigheterna bör göra varje månad och kvartal, samt utgångspunkterna för periodisering vid årsskifte.