Ny handledning inför bokslutsarbetet

I dag publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny handledning som kallas Checklista för bokslut. Den vänder sig till dig som är ansvarig för myndighetens årsredovisning eller bokslut och till dig som är medarbetare i bokslutsarbetet. Handledningen ska vara ett stöd i att planera och genomföra arbetet med myndighetens årsredovisning.