Ny handledning om internrevision

Idag publicerar Ekonomistyrningsverket en helt ny handledning för statliga internrevisorer. Den går igenom allt från vilka regler som gäller till hur man kan lägga upp processen för internrevision. Vi hoppas att både erfarna och nyare internrevisorer kan finna stöd i handledningen.