Ny handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp

Regeringen har den 22 juni beslutat om en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen gäller för 2016-2018 och innehåller 23 åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barnen samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän.