Ny idéskrift om systemsynsätt och kundfokus

För drygt två år sedan började tre myndigheter ett försök att tillämpa systemsyn i en avgränsad del av sin verksamhet. De började med andra ord arbeta med vissa processer utifrån medborgarens sätt att se på dem – som en del i en större helhet. Nu finns deras erfarenheter samlade i Ekonomistyrningsverkets senaste idéskrift Effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus.