Ny kurs riktad till universitet och högskolor

Våra kursdeltagare har länge efterfrågat en kurs i statlig styrning, redovisning och finansiering särskilt riktad till anställda vid universitet och högskolor. Därför lanserar vi en sådan kurs i september. Under kursen utgår vi från universitetens och högskolornas speciella modell för redovisning mot anslag och olika undantag från det ekonomiadministrativa regelverket.