Ny lag om näringsförbud

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Ny lag om näringsförbud till Lagrådet. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att stärka möjligheterna att meddela oseriösa företagare näringsförbud, samt stärka tillsynen av näringsförbud.

Läs artikel: Ny lag om näringsförbud

Näringsdepartementet,
14 mars 2014