Ny lag ska göra bredbandsutbyggnaden billigare

Regeringens förslag om billigare utbyggnad av bredbandsnät har idag överlämnats till lagrådet. Förslaget är ytterligare ett steg framåt för att nå målet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan