Ny lagstiftning för gränsöverskridande e-legitimation och betrodda tjänster

Idag, den 2 juni, har regeringen fattat beslut om utfärdande av en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (prop. 2015/16:72). EU-förordningen skapar viktiga förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer och betrodda tjänster inom EU och ger bl.a. möjligheter för svenska myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina e-tjänster.