Ny läkemedelslag ska göra reglerna tydligare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande som man anser har blivit svåröverskådlig på grund av omfattande tillägg och ändringar. Den nya lagen kommer därför i stort ha samma innehåll som den gamla lagen och skillnaderna är främst språkliga.

Lagrådsremiss: En ny läkemedelslag

Socialdepartementet,
29 augusti 2014