Ny lösning ska stoppa identitetsstöld

Nu ska digital identitetsstöld kunna bekämpas med en ny AI-baserad säkerhetslösning.

Det är Cisco Identity Intelligence – en AI-driven säkerhetslösning, den första i sitt slag, som ska stoppa identitetsstölderna. Fler än en fjärdedel av alla cyberattacker möjliggörs av stulna inloggningsuppgifter.

Under 2023 konstaterade Cisco Talos, Ciscos avdelning för forskning om cyberhot och för analys, att 26 procent av samtliga cyberattacker som hanterades av organisationen kunde kopplas till stulna användaruppgifter. 

Vanliga svagheter

Det finns flera vanliga svagheter i hanteringen av digitala identiteter och konton som hackare kan utnyttja. Exempelvis är det vanligt att en användare har åtkomst till en mängd olika konton och digitala identiteter, vilket både gör att en angripare som kommer över uppgifterna kan ta sig in i infrastrukturen från flera angreppspunkter, samtidigt som det blir svårare att identifiera misstänkta beteendemönster. 

Det är också vanligt att gamla rättigheter ligger kvar i systemet utan att raderas när de inte längre är nödvändiga, exempelvis om en anställd byter roll inom organisationen.  

Nya verktyg behövs

Flerfaktorsautentisering (MFA) är den viktigaste försvarslinjen mot identitetsbaserade cyberattacker och i allt större utsträckning används i näringslivet, men antalet angrepp fortsätter också att öka, och cyberkriminella har en mängd kreativa sätt att försöka kringgå det hindret. Därför behövs nya verktyg för att kontrollera konton även inne i infrastrukturen, och agera snabbt när något inte verkar vara som det ska.

– Identitet är väven som knyter samman människor, enheter och applikationer på arbetsplatsen, och har blivit en enkel måltavla för moderna cyberattacker. Det är nödvändigt att anamma en säkerhetsstrategi där identiteten kommer i första hand, säger Jeetu Patel, General Manager, Security & Collaboration på Cisco.

Lanserat i Amsterdam

Det nya verktyget presenterades i samband med Cisco Live Amsterdam i februari 2024 och erbjuder både en mer komplett överblick för de som ansvarar för cybersäkerheten, och AI-förstärkt analys. 

Identity Intelligence utgör ett extra lager ovanpå verksamhetens befintliga identitetshanteringssystem. Verktyget ger en heltäckande bild av verksamhetens digitala identiteter, och gör det lättare att radera inaktuella rättigheter, upptäcka udda beteenden och blockera misstänkta inloggningsförsök – utan att bygga ett helt nytt system.

”Komplett lösning”

– Genom att analysera alla delar av attackytan i en verksamhet och deras beteenden – användare, maskiner, tjänster, appar – överbryggar Cisco Identity Intelligence tomrummet mellan autentisering och åtkomst. Vi är de första som för samman identitet, nätverk och säkerhet i en komplett lösning för att hantera den största cybersäkerhetsutmaningen i modern tid”, säger Jeetu Patel.

Jeetu Patel, General Manager, Security &
Collaboration på Cisco. Foto: Cisco.

Via verktyget finns en mängd funktioner för att hantera upptäckta hot på olika nivåer, exempelvis att placera identiteter i karantän, avbryta aktiva inloggningar eller isolering av nätverket. Verktyget är också integrerat med Ciscos befintliga cybersäkerhetslösningar, som Cisco Duo (autentisering), Cisco Secure Access (åtkomsthantering) och Cisco XDR (spårning och hantering av cyberhot).

Cisco Identity Intelligence kommer att bli tillgängligt på marknaden i juli 2024 och ingår även i Cisco Security Cloud, den molnbaserade säkerhetsplattform som företaget först introducerade 2022 och där nya funktioner och verktyg ständigt tillkommer.

Materialet har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss.